Friday, October 9, 2009

Kannada Lessons : DP : A summary of basic ‘W’ questions

A summary of basic ‘W’ questions:

yaaru (ಯಾರು) : Who
Teacher yaaru? (Who is the teacher?)

yaavaaga(ಯಾವಾಗ) When
Class yaavaaga? (When is the class?)

elli (ಎಲ್ಲಿ) : Where
Ramu elli? (Where is Ramu?)

Enu (ಏನು) : What
nimma hesaru Enu?(what is your name?)

yaake/yEke (ಯಾಕೆ/ಏಕೆ) Why
neenu illi yEke bande?(Why did you come here?)

hege (ಹೇಗೆ) : How
neevu manege hEge hoguttira, eega? (How will you go home now?)

No comments:

Post a Comment